Oznámení

V pátek 13.1.2017 navždy odešel z tohoto světa spoluzakladatel Selešky jako záchranářské lesní školy a její dlouholetý instruktor - bratr Charlie - Karel Švehla. Rozloučení s ním proběhne v sobotu 21.1.2017 v 11:00 hod. v kostele sv. Antonína Paduánského v Liberci - Ruprechticích.

Aktuální ročník

Patnáctý ročník Severočeské záchranářské lesní školy opět naváže na zkušenosti let minulých, ale přinese i řadu nových věcí. V průběhu si osvěžíš znalosti ze zdravovědy a první pomoci, vyzkoušíš si, jak na tom jsi Ty sám a co jsi schopen zvládnout. Připraví Tě na rozličné krizové situace, které Tě mohou v životě potkat - jak vyprostit člověka z auta, jak zachránit tonoucího, jak nejlépe poskytnout první pomoc. Dozvíš se, co dělat v případě dopravní nehody, požáru, povodně či laviny, ale i v běžných životních situacích. Prohloubíš a upevníš si znalosti, které využiješ jako zdravotník na táborech či jiných akcích. Kromě toho Tě čeká i tradiční skautské vzdělání, které nesmí chybět na žádné lesní škole - psychologie, komunikace, metodika, atd. Poznáš tradice a rituály naší lesní školy. Nalezneš zde partu lidí, které spojuje stejný zájem a nadšení, společně prožijeme řadu nečekaných situací. Odvezeš si mnoho zážitků, na které se nezapomíná. Seleška z Tebe profesionálního záchranáře neudělá, ale pomůže Ti být připraven ve chvíli, kdy to bude potřeba.