O Selešce

Historie

Severočeská záchranářská lesní škola - jak to všechno začalo

Většina skautek a skautů ji zná jako Selešku. Ale to je trochu problém. Mezi všemi historickými prameny ze severočeského pohraničí se občas objevuje i Severočeská lesní škola. Pamětníci té z roku 1969 se domnívají, že jí předcházela lesní škola i v letech těsně poválečných. Jisté je, že již v roce 1990 zahájila Severočeská lesní škola opět svou činnost, zatím samostatně jak v chlapeckém, tak i dívčím obsazení. Tehdy jsme totiž dostali takovou splátku za vše ztracené a tou byla budova bývalé hájovny "Na šestce" v Lužických horách, těsně pod Hvozdem. Tehdy Smeták nějak propojil slova Severočeská lesní škola se Šestkou a ujala se Seleška. Takže je třeba zdůraznit, že Seleška je jen budova, ne lesní škola.

K dokončení celé historie je třeba jen říct, že Severočeská lesní škola začala v druhé polovině devadesátých let, podobně jako řada dalších, dokonce i tradičních lesních škol ztrácet dech. Tehdy Charlie a Jezevec se v dobrém hádali o odborkách první pomoci a najednou jim zůstal nekrytý pojem záchranář. A pak už to šlo velmi rychle. Myšlenka specializace lesní školy, dokonce doporučovaná ústředím, se postupně ujala, takže dnes vás již můžeme pozvat dokonce na sedmý ročník Severočeské záchranářské lesní školy, která je společná pro oba kmeny a má svého vůdce i vůdkyni, kteří se pravidelně v oficiálním vedení střídají.

Nyní by bylo vhodné uvést, co se naši frekventanti během lesní školy naučí. Snad k tomu postačí jeden z citátů z ohlasů absolventů Selešky 2000 (viz dále). Je ale třeba zdůraznit, že ta "záchranářina" je jen tou nadstavbou. Tím hlavním zůstává další rozvoj znalostí a hlavně myšlení skautských vůdců a vůdkyň, navíc přináší všem účastníkům a vlastně i realizačnímu týmu širší rozhled a učí je spolupráci a umění sebepoznání. Přitom se snažíme rozvíjet i tu často opomíjenou duchovní dimenzi skautingu...

Charlie & Ťapka