O Selešce

Co jsme zač

Náplň lesní školy

Je důležité si uvědomit, že pomáhat jeden druhému můžeme jen tehdy, když jsme sami v pohodě, když umíme pomoci sami sobě. A stejné je to při vedení oddílu i v soukromém životě…

Severočeská záchranářská lesní škola je lesní školou, specializovanou na záchranářství. Cílem Severočeské záchranářské lesní školy nemůže být to, aby se každý z absolventů stal skvělým záchranářem. Na to je sedmnáct dní velmi málo. Smyslem je, aby se žádný z absolventů v jakékoli životní krizové situaci neposadil na zadek, aby neutekl. Prostě naučit účastníka reagovat, ustát krizi, spolupracovat v týmu, důvěřovat týmu a zjistit, co může čekat v takovýchto situacích sám od sebe.

Záchranářská lesní škola se skládá ze tří částí. Tou první je jarní víkend - seznamovací, kde si každý ověří, zda jeho volba byla správná a Seleška je pro něj skutečně to pravé. Druhou, hlavní částí je ta letní táborová, která je naplněná spoustou zajímavých přednášek, simulovaných situací a her, při kterých si vyzkoušíš nejen svou schopnost reagovat, ale dozvíš se i něco sám o sobě. Podzimní zpravidla prodloužený víkend, část třetí a poslední, je zaměřený nejen na základy speleozáchrany, ale i na výcvik záchrany tonoucího a výcvik s hasiči.

Když si to tak člověk sečte, tak s kamarády ze Selešky stráví téměř půl roku svého života, proto není divu, že zde vznikají přátelství na celý život. Pojď i Ty s námi prožít část svého života. Jsi zván…

Přehled probíraných témat

 • Zdravotnická témata
 • První pomoc
 • Obvazová technika
 • KPR
 • Život zachraňující úkony
 • Hromadná neštěstí
 • Transport a polohování raněných
 • Psychologie stresu při nouzových situacích
 • Zdravotnické maskování
 • Táborová klinika
 • Zátěžová fyziologie
 • Hygienické předpisy, týkající se ZZA
 • Metodika Zdravovědy
 • Administrativa pořádání zdravotnických kurzů
 • LŠ témata
 • Myšlenkové základy skautingu
 • Duchovní dimenze skautingu
 • Aktuální problémy skautského hnutí, …
 • Metodika
 • Právo
 • Ruční práce - estetika
 • Rétorika – jak přednášet, jak připravit prezentaci
 • Psychologie osobnosti, týmové role
 • Komunikace
 • Zážitková pedagogika